Anya Productionsilla on vankka kokemus taiteen luomisesta, taiteen tuottamisesta ja  kulttuuri- ja taidetapahtumien tuottamisen koko kaaresta – suunnittelusta käytännön toteuttamiseen.

Olemme jalostaneet osaamistamme myös kehittämispalveluiksi, joiden avulla voimme auttaa muita toimijoita kulttuurin ja taiteen kentällä onnistumaan. Liikumme ketterästi muillakin toimialueilla. Koulutuspalvelujemme avulla asiakas oppii kehittämään omaa toimintaansa itse.

Voimme olla myös ulkoistettu projektin hallinnoija, jolloin taiteilijalle tai taiteilijaryhmälle vapautuu resursseja keskittyä ydinosaamiseensa.

Anya Production kehittää, tuottaa ja konseptoi.
Anya Pro – taiteen palveluksessa!

****************

Laajan verkostomme kautta pystymme välittämään henkilöstöresursseja erilaisiin taide- ja kulttuurialan projekteihin. Asiakkaanamme on yksittäisiä taiteilijoita, taiteilijaryhmiä, luovan alan yrityksiä ja julkisen palvelun toimijoita.

Anya Pro toimii tiiviissä yhteistyössä Art Market Finland -konseptin kanssa. Tässä saatamme yhteen taiteilijat ja asiakkaiden (henkilöiden sekä yritysten) tarpeet. Tässä taiteilijoille avautuu monipuolisia mahdollisuuksia myydä teoksiaan sekä osaamistaan.

Pro tiimi 2018:

Anja Lappi / Luova johtaja

Tuotannot, talous, projektit

Anya Productions toimii taitavien, nopeiden ja luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa:

Paula Karjalainen
Graafinen suunnittelu, ilme
www.paolakoo.fi

Tatu Ulmanen
Nettiratkaisut
www.virtue.fi

Teatteri Fennica
www.ltf.fi

Tanssiteatteri Minimi
www.minimi.fi

Jari Hautamäki
Suunnittelija
www.haudini.com

Eetu Ollikainen
Graafikko, media- ja tuotantoassistentti
www.eenikode.fi

Antti Raekallio
Muusikko, opettaja
www.anttiraekallio.com


HARJOITTELUPAIKKOJA  2017 – 2018!

Tarjoamme harjoittelupaikkoja mm. matkailualan, kulttuurituotannon, taidealan tai liiketalouden opiskelijoille.

1. Tuottaja (2 paikkaa)
Harjoittelu sisältää tapahtuma- ja esitystuottamista, tiedottamista, lavaohjelman koordinointia sekä monipuolisesti kulttuurituottajan työtehtäviä.

2. Tiedottaja/myyjä (2 paikkaa)
Harjoittelu sisältää esitysten ja tapahtumien tiedottamista ja myymistä. Verkkotoimittamista, kirjoittamista, puhelinmyyntiä ja monipuolisesti kulttuurituottajan työtehtäviä.

3. Videoassistentti
Harjoittelu sisältää vanhojen videoiden käsittelyä ja arkistointia. Kiinnostuksen mukaan myös uusien videoiden kuvaamista ja leikkaamista

4. Valokuvaaja/assistentti
Harjoittelu sisältää toiminnan valokuvausta ja vanhojen valokuvien arkistointia.

5. Työpajaohjaajia
Harjoittelu sisältää erilaisten taidetyöpajojen suunnittelua ja toteutusta.

Harjoitteluaika
Harjoittelun aloitus sovitaan, harjoitteluajat sovittavissa 1.4.2017- 31.12.2018 välille sopimuksen ja tarpeen mukaan.

Harjoittelu tapahtuu vaihtuvissa tiloissa tai sitä voi tehdä myös etänä.  Ohjaajana toimii Anya Pro ja yhteistyökumppanit. Hakemukset ansioluettelon kera osoitteeseen anja@anyapro.fi.

Lisätiedustelut
Anja Lappi
040 538 3823

Anya Productions on hyvin suosittu harjoittelupaikka. Osa harjoittelijoista on saanut meiltä projektityötä, osa päässyt jatko-opintoihin tai saanut muualta töitä. Ota yhteyttä.  Harjoittelussa kielimahdollisuuksina suomi, englanti ja saksa. Kehitämme mielellämme toimintaa, joten jos sinulla on opinnäytetyö, gradu tai lopputyö mielessä – ota yhteyttä!

Yhteystiedot »

GDPR

Anya Productionsn asiakasrekisteriin tallennetaan esimerkiksi Uutiskirjeen käytön aloittamisen yhteydessä annettavat asiakastiedot. Anya Pro uudistaa uutiskirjepohjan ja rekisterin kokonaan alkaen kesällä 2018.

Tietoja käytetään Uutiskirjeen  ylläpitämiseen ja asiakaspalvelun kehittämiseen, palvelun voimassaoloon liittyvään viestintään sekä asiakkaan niin halutessa Anya Pron liittyvien palvelujen viestintään ja markkinointiin.

Henkilökohtaiset tiedot löytyvät Anya Pron asiakasrekisteristä ja voit tarkistaa henkilökohtaiset tietosi ottamalla yhteyttä Anya Pron toimistoon.
Asiakastietoja ei luovuteta kolmansien tahojen käyttöön kuin ainoastaan tutkimuksellisiin tarkoituksiin anonymisoituna tilastotietona tai lain tai viranomaisen määräyksen nojalla.

Asiakkaalla on oikeus pyytää poistamaan omat tietonsa asiakasrekisteristä. Tämä tarkoittaa pyyntöä palvelun toimittamisen lopettamisesta, eli tällöin uutiskirjeen lähettäminen  voimassaolo lakkaa. Jatkamalla Uutiskrjeen käyttöä hyväksyt käyttöehdot.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on  Anya Productionsin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 24.5.2018, edit. 12.10.2018

1. Rekisterin pitäjä
Anya Productions
info@anyapro.fi
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilöön
Anja Lappi, luova johtaja,info@anyapro.fi, p. 040 5383823
3. Rekisterin nimi
Anya Productions uutiskirjerekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään tiedottamiseen. Tietojen käyttämisen voi kieltää
ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhteyshenkilölle.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
– Henkilön nimi
– Sähköposti
– Puhelinnumero
Tietoja säilytetään siihen asti kunneshenkilö eroaa uutiskirjeen tilajaana  tai kun henkilö kieltää
yhteystietojensa käyttämisen.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään hänen liittyessään Uutiskirjeen tilaajaksi
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Rekisterissä olevia tietoja käytetään ainoastaan jäsentiedotukseen.
Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisteri on yrityksen
pilvipalvelussa, johon on pääsy ainoastaan
pilvipalvelukansion omistajalla ja erikseen siihenn nimetyllä henkilöllä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää työ- tai harjoitteulusuhdetta.
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa tiedusteluun EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä
ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa tiedusteluun EU:n
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).