KEHITTÄMISPALVELUT


Kehittämispalveluissa on perustana taidekentän tuntemus, liiketoimintaosaaminen ja tarpeen vaatiessa jäsentyneesti kerätty data. Näiden pohjalle räätälöidyissä kehittämistoimissa tulee aina huomioiduksi taide- ja kulttuurialan erityispiirteet sekä toimintatavat. Anya Productions voi toimia eri tavoin asiakkaan toiminnan kehittäjänä:

  • Ulkoistettu toiminnan tehostaja. Anya Productionsin asiantuntijat voivat toimia projektien ja hankkeiden ulkoisina hallinnoijina, jolloin asiakkaalle vapautuu resursseja ydintoimintaansa. Anya Productions voi myös etsiä omien verkostojensa kautta asiakkaalle uusia yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä luoden näin kasvun mahdollisuuksia.
  • Yleisöjen kasvattaja. Anya Productionsin asiantuntijuuden avulla voidaan teoksille ja esityksille hakea suurempia yleisöjä. Asiantuntijuuttamme voi hyödyntää asiakkaan tarpeen ja resurssien mukaan. Palvelumme ulottuvat kevyestä markkinointisparrauksesta asiakastyytyväisyys- ja markkinaselvitysten pohjalle suunniteltuihin kehittämistoimiin.
  • Organisaation sisäinen kehittäjä. Anya Productionsin asiantuntijuuden avulla voidaan parantaa organisaation tehokkuutta, työilmapiiriä ja luovuutta. Tässäkin asiantuntijuuttamme voi hyödyntää joustavasti asiakkaan tarve ja resurssit huomioiden. Tarjoamme koko kirjon kevyistä sparrauksista perusteellisempiin kehittämistoimiin, jotka toteutetaan työtyytyväisyys-, työhyvinvointi- ja johtajuusselvitysten pohjalta.
  • Yritysilmeen piristäjä. Anya Productionsin tuotannoissa on usein yhteistyökumppanina jokin yritys. Kumppanille avautuu monipuolisia mahdollisuuksia kehittää yritysilmettään, kun tuotanto – esimerkiksi esityskiertue – peilaa yrityksen arvoja ja toimintakulttuuria. Tässäkin edetään asiakkaan toiveiden ja resurssien mukaisesti. Pystymme tarjoamaan kevyen sponsoroinnin kautta saavutetun mainoshyödyn tai systemaattisesti hankitun datan perustalle rakennetun brändäyspalvelun.

Referenssit: www.tsuumi.com


”Ihan mahtavaa, jotenkin kirkastuu toiminta ja saa uutta potkua tekemiseen”